^ Back to Top

Nedeľa Božieho milosrdenstva (8. - 14. 4. 2013)

Nedeľa Nedeľa Božieho milosrdenstva, v roku "C"
Pondelok  
Zvestovanie Pána - slávnosť
Utorok po druhej veľkonočnej nedeli
Streda po druhej veľkonočnej nedeli
Štvrtok Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka - spomienka
Piatok po druhej veľkonočnej nedeli
Sobota po druhej veľkonočnej nedeli
Nedeľa Tretia veľkonočná nedeľa v roku "C"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  
11.00 hod.  
+ Tibor

18.00 hod.  
na úmysel
Utorok 18.00 hod.  
+ Mariána a Vlastu
Streda 18.00 hod.  
+ Miroslava a Ľudmilu
Štvrtok 18.00 hod.  
+ Adama a Máriu
Piatok 11.00 hod.  
+ Gábora a Hermínu

18.00 hod.  
za mladých a rodiny (80 - 119)
Sobota 7.30 hod.  
na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.  
+ Štefániu a Mariána

11.00 hod.  
za veriacich

16.00 hod.  
+ Vincenta, Veroniku a Marcelu

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po obradoch od č. d. 80 - 119

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Ďakujeme za účasť pri sv. spovedi.

Detská sv. omša v pondelok o 18.00 hod., spevácky o 17.00 hod vo fare.V pondelok po sv. omši bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich.

V piatok je sv. omša pre mladých a rodiny, spevácky o 17.00 hod. vo fare.

Dnes po druhej sv. omši bude vyložená najsvätejšia Sviatosť oltárna ku poklone do 15.00 hod. s požehnaním.

Pane, daj mi dnes silu lepšie Ťa spoznať a milovať.