^ Back to Top

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania (1. - 7. 4. 2013)

Nedeľa Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania, v roku "C"
Pondelok  
Veľkonočný pondelok
Utorok Veľkonočný utorok
Streda Veľkonočná streda
Štvrtok Veľkonočný štvrtok
Piatok Veľkonočný piatok
Sobota Veľkonočná sobota
Nedeľa Veľkonočná nedeľa, nedeľa Božieho milosrdenstva, v roku "C"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  
7.30 hod.  
+ Jozefa a Margitu

11.00 hod.  
za veriacich
16.00 hod.  
za Božiu pomoc pri pôrode
Utorok 18.00 hod.  
+ Mikuláša a Magdalénu
Streda 11.00 hod.  
+ Ondreja a Máriu

18.00 hod.  
na úmysel
Štvrtok 11.00 hod.  
+ Martina a Máriu
18.00 hod.  
na úmysel
Piatok 11.00 hod.  
+ Tomáša a Evu

18.00 hod.  
za mladých a rodiny (40 - 79)
Sobota 7.30 hod.  
na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.  
+ Štefana, Gašpara a Zuzanu

11.00 hod.  
za veriacich

16.00 hod.  
+ Vilmu a Štefana

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po obradoch od č. d. 40 - 79

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Tento týždeň je prvý piatok sv. spoveď:

- každý deň pred sv. omšou,

- ku chorým vo štvrtok dolná časť, v piatok horná časť.

Je na predaj diecézny časopis s fotografiou sv. otca Františka.

Dnes o 14.00 hod. su slávnostné Vešpery v Bazilike.

Dnes je veľkonočná ofera.

Pane, ďakujem ti za úžasný dar večnej radosti s Tebou.