^ Back to Top

Kvetná nedeľa - Utrpenie pána (25. - 31. 3. 2013)

Nedeľa Kvetná nedeľa - Utrpenie pána, v roku "C"
Pondelok  
Veľkého týždňa
Utorok Veľkého týždňa
Streda Veľkého týždňa
Štvrtok Zelený štvrtok
Piatok Veľký piatok
Sobota Biela sobota
Nedeľa Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania, v roku "C"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  
11.00 hod.  
+ Martu, Annu a Františka

18.00 hod.  
sv. spoveď
Utorok 11.00 hod.  
za obrátenie hriešnikov
18.00 hod.  
na úmysel
Streda 11.00 hod.  
+ Jozefa, Annu a Emíliu
18.00 hod.  
na úmysel
Štvrtok 18.00 hod.  
na úmysel
Piatok 10.00 hod.  
Krížová cesta na Kalvárii

16.00 hod.  
Obrady Veľkého piatku
Sobota 8.00 hod.  
Ranné chvály
19.30 hod.  
Vigília Bielej soboty
Nedeľa 7.30 hod.  
+ štefániu

11.00 hod.  
za veriacich

16.00 hod.  
+ Antona a Štefana

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po obradoch od č. d. 1 - 39

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Prvé sv. prijímanie bude 19. mája 2013.

Prosíme o účasť na brigáde pri čistení a odpratávaní haluziny na Kalvárii v pondelok, v utorok a v stredu.

Prosím tých ktorý sa zúčastňujete pri obradoch - lektori a žalmisti na stretnutie v stredu vo fare.

V nedeľu je veľkonočná ofera

Tieto sväté dni prežime s tichím bdením s Ježišom.