^ Back to Top

Piata pôstna nedeľa (18. - 24. 3. 2013)

Nedeľa Piata pôstna nedeľa, v roku "C"
Pondelok  
Po piatej pôstnej nedeli
Utorok Sv. Jozef, ženích Panny Márie - slávnosť
Streda Po piatej pôstnej nedeli
Štvrtok Po piatej pôstnej nedeli
Piatok Po piatej pôstnej nedeli
Sobota Po piatej pôstnej nedeli
Nedeľa Kvetná nedeľa - utrpenie pána, v roku "C"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  
11.00 hod.  
za obrátenie rodičov Jozefa a Emíliu
18.00 hod.  
detska sv. omša
Utorok 11.00 hod.  
+ Jozefa, Štefániu a rodičov
Streda 11.00 hod.  
poďakovanie za 60. rokov života
Štvrtok 11.00 hod.  
za zdravie a Božiu pomoc
Piatok 11.00 hod.  
+ Pavlínu

18.00 hod.  
Krížová cesta
Sobota 7.30 hod.  
za mladých a rodiny z Trstenej
Nedeľa 7.30 hod.  
na úmysel

11.00 hod.  
za veriacich

16.00 hod.  
na úmysel

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši Trstená

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

V pondelok je detská sv. omša o 18.00 hod., spevácky je o 17.00 hod. vo fare. Prvé sv. prijímanie bude 19. mája 2013, stretnutie rodičov po detskej sv. omši.

V piatok je krížová cesta o 18.00 hod.

Krížové cesty:

- piatok o 18.00 hod.

- nedeľa o 14.00 hod.

Pane, pomôž mi natrvalo oslobodiť sa od bremena hriechu.