^ Back to Top

Tretia pôstna nedeľa, v roku "C" (4. - 10. 3. 2013)

Nedeľa Tretia pôstna nedeľa, v roku "C"
Pondelok  
Po tretej pôstnej nedeli
Utorok Po tretej pôstnej nedeli
Streda Po tretej pôstnej nedeli
Štvrtok Po tretej pôstnej nedeli
Piatok Po tretej pôstnej nedeli
Sobota Po tretej pôstnej nedeli
Nedeľa Štvrtá pôstna nedeľa, v roku "C"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  
18.00 hod.  
+ Ondreja, Máriu a rodičov
Utorok 18.00 hod.  
+ Vendelína
Streda 18.00 hod.  
+ Vladimíra
Štvrtok 18.00 hod.  
+ Vlastu
Piatok 11.00 hod.  
+ Pavla, Milana

18.00 hod.  
za mladých a rodiny (400-439)
Sobota 7.30 hod.  
na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.  
+ Vojtecha

11.00 hod.  
za veriacich

16.00 hod.  
+ Františka

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši od č. d. 400 - 439

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

V pondelok je detská sv. omša o 18.00 hod., spevácky je o 17.00 hod. vo fare.

V piatok je krížová cesta o 18.00 hod. (miništranti) sv. omša pre mladých a rodiny.

Krížové cesty:

- piatok o 18.00 hod.

- nedeľa o 14.00 hod.

Dnes sa modlí rodina Pekných (Zdenko, Alenka a deti).

Akým som ja figovníkom, prinášam ovocie? Pane, naplň ma odvahou a silou meniť sa.