^ Back to Top

Druhá pôstna nedeľa, v roku "C" (25. 2. - 3. 3. 2013)

Nedeľa Druhá pôstna nedeľa, v roku "C"
Pondelok  
Po druhej pôstnej nedeli
Utorok Po druhej pôstnej nedeli
Streda Po druhej pôstnej nedeli
Štvrtok Po druhej pôstnej nedeli
Piatok Po druhej pôstnej nedeli
Sobota Po druhej pôstnej nedeli
Nedeľa Tretia pôstna nedeľa, v roku "C"

rehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  
18.00 hod.  
+ Mariána a Vlastu
Utorok 18.00 hod.  
poďakovanie za 60. rokov života
Streda 18.00 hod.  
+ Adama a Karolínu
Štvrtok 18.00 hod.  
+ Ignáca, Filipínu a deti
Piatok 11.00 hod.  
+ Pavla, Luciu a deti

18.00 hod.  
za mladých a rodiny (360 - 399)
Sobota 7.30 hod.  
na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.  
za Božiu pomoc pri operácii

11.00 hod.  
za veriacich

16.00 hod.  
+ Ľubomíra a Viktora

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši od č. d. 360 - 399

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Zbierka na charitu 345 eur.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci sv. spoveď:

- dospelí každý deň pred sv. omšou,

- deti v stredu od 16.30 hod. do sv. omše,

- mladí vo štvrtok a piatok od 17.00 hod. do sv. omše,

- ku chorým štvrtok horná časť a v piatok dolná časť.

Krížové cesty:

- piatok o 18.00 hod.

- nedeľa o 14.00 hod.

Dnes sa modlí spoločenstvo matiek.

Poď a porozprávaj Bohu o tom, čím žiješ a zver mu tie rozhodnutia, kde potrebuješ, aby bol tvojím Spasiteľom.