^ Back to Top

Prvá pôstna nedeľa, v roku "C" (18. - 24. 2. 2013)

Nedeľa Prvá pôstna nedeľa, v roku "C"
Pondelok  
Po prvej pôstnej nedeli
Utorok Po prvej pôstnej nedeli
Streda Po prvej pôstnej nedeli
Štvrtok Po prvej pôstnej nedeli
Piatok Katedra sv. Petra, apoštola - sviatok
Sobota Po prvej pôstnej nedeli
Nedeľa Druhá pôstna nedeľa, v roku "C"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  
18.00 hod.  
+ Vieru
Utorok 18.00 hod.  
+ Vendelína, Jána a Gašpara
Streda 18.00 hod.  
+ Ignáca a Margitu
Štvrtok 18.00 hod.  
+ Ladislava, Máriu a rodičov
Piatok 11.00 hod.  
+ Jána, Ľudovíta a Teréziu

18.00 hod.  
za mladých a rodiny (320 - 359)
Sobota 7.30 hod.  
na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.  
+ Tibora

11.00 hod.  
za veriacich

16.00 hod.  
+ Žofiu

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši od č. d. 320 - 359

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

V pondelok je detská sv. omša o 18.00 hod., spevácky o 17.00 hod. vo fare.

V piatok je sv. omša pre mladých a rodiny o 18.00 hod.

Dnes je zbierka na charitu.

Tento týždeň su jarné kántrové dni, pre nás je záväzný piatok.

Krížové cesty:

- piatok o 18.00 hod.

- nedeľa o 14.00 hod.

Aký je tvoj životný cieľ? Kam mieriš?