^ Back to Top

Štvrtá nedeľa v cezročnom období, v roku "C" (4. - 10. 2. 2013)

Nedeľa Štvrtá nedeľa v cezročnom období, v roku "C"
Pondelok  
féria
Utorok Sv. Agáty, panny a mučenice - spomienka
Streda Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov - spomienka
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Piata nedeľa v cezročnom období, v roku "C"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  
11.00 hod.  
+ Jána, Františku a rodičov

18.00 hod.  
na úmysel
Utorok 11.00 hod.  
+ Martina, Michala a Františku

18.00 hod.  
+ Matúša a Štefana
Streda 15.00 hod.  
pohrebná
Štvrtok 18.00 hod.  
+ Jozefa, Jána a Zuzanu
Piatok 11.00 hod.  
+ Imricha a rodičov

18.00 hod.  
za mladých a rodiny (240 - 279)
Sobota 7.30 hod.  
na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.  
+ Štefana a Ľudmilu

11.00 hod.  
za veriacich

16.00 hod.  
+ Vincenta a Štefániu

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši od č. d. 240 - 279

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

V pondelok je detská sv. omša o 18.00 hod., spevácky o 17.00 hod. vo fare.

Ďakujeme za účasť pri sviatosti zmierenia.

Vyšiel nový diecézny časopis. Tento rok si diecéza pripomína 5. výročie, môžete si ho kúpiť vo vchode do kostola.