^ Back to Top

Tretia nedeľa v cezročnom období, v roku "C" (27. 1. - 3. 2. 2013)

Nedeľa Tretia nedeľa v cezročnom období, v roku "C"
Pondelok  
Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok Sv. Jána Bosca, kňaza - spomienka
Piatok féria
Sobota Obetovanie Pána - sviatok
Nedeľa Štvrtá nedeľa v cezročnom období, v roku "C"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  
11.00 hod.  
na úmysel

18.00 hod.  
+ Ignáca, Filipínu a deti
Utorok 18.00 hod.  
+ Antona, Teréziu a synov
Streda 18.00 hod.  
+ Vincenta, Žofiu, Jána a Pavlínu
Štvrtok 18.00 hod.  
za Božiu pomoc pri operácii
Piatok 11.00 hod.  
+ Štefana a rodičov

18.00 hod.  
za mladých a rodiny (200 - 239)
Sobota 7.30 hod.  
na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.  
+ Gašpara, Máriu a Magdalénu

11.00 hod.  
za veriacich

16.00 hod.  
+ Jozefa a Jozefínu

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši od č. d. 200 - 239

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

V pondelok je detská sv. omša o 18.00 hod., spevácky o 17.00 hod. vo fare.

V piatok je sv. omša pre mladých a rodiny o 18.00 hod.

Tento týždeň je prvý piatok sv. spoveď:

- dospelí každý deň pred sv. omšou,

- deti v stredu od 16.30 hod. do sv. omše,

- mladí vo štvrtok a piatok od 17.00 hod. do sv. omše,

- ku chorým štvrtok horná časť a v piatok dolná časť.

V sobotu budeme požehnávať sviece, nezabudnite si ich priniesť.