Druhá nedeľa v cezročnom období, v roku "C" (21. - 27. 1. 2013)

Nedeľa Druhá nedeľa v cezročnom období, v roku "C"
Pondelok  
Sv. Agnesy, panny a mučenice - spomienka
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi
Piatok Obrátenie Sv. Pavla, apoštola - sviatok
Sobota Sv. Timoteja a Títa, biskupov - spomienka
Nedeľa Tretia nedeľa v cezročnom období, v roku "C"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   
18.00 hod.  
+ Gašpara
Utorok 18.00 hod.  
+ Júliusa, rodičov a súrodencov
Streda 18.00 hod.  
+ Antona, Albína a deti
Štvrtok 11.00 hod.  
na úmysel

18.00 hod. + Františka a Hermínu
Piatok 11.00 hod.  
+ Filipa

18.00 hod.  
za mladých a rodiny (160 - 199)
Sobota 7.30 hod.  
na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.  
za Božiu pomoc pre Annu

11.00 hod.  
za veriacich

16.00 hod.  
+ Mariána a Vlastu

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši od č. d. 160 - 199

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

V pondelok je detská sv. omša o 18.00 hod., spevácky o 17.00 hod. vo fare.

V piatok je sv. omša pre mladých a rodiny o 18.00 hod.

Dnes je stretnutie farskej rady o 17.30 hod. vo fare, prosím členov o účasť.

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Jedine pod jej ochranou, sa pustíme do veľkých veci nášho života.

Free Joomla templates by Ltheme