^ Back to Top

Krst Krista Pána, v roku "C" (14. - 20. 1. 2013)

Nedeľa Krst Krista Pána, v roku "C"
Pondelok  
1. týždňa v cezročnom období
Utorok 1. týždňa v cezročnom období
Streda 1. týždňa v cezročnom období
Štvrtok Sv. Antona, opáta - spomienka
Piatok 1. týždňa v cezročnom období
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Druhá nedeľa v cezročnom období, v roku "C"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   
18.00 hod.  
+ Michala
Utorok 11.00 hod.  
na úmysel
18.00 hod. + Pavla
Streda 11.00 hod.  
na úmysel
18.00 hod. + Františka a Jozefu
Štvrtok 11.00 hod.  
na úmysel
18.00 hod. + Františka a Daniela
Piatok 11.00 hod.  
+ Filipa

18.00 hod.  
za mladých a rodiny (120 - 159)
Sobota 7.30 hod.  
na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.  
za Božiu pomoc pre matku a dcéru

11.00 hod.  
za veriacich

16.00 hod.  
+ Emila

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši od č. d. 120 - 159

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

V pondelok je detská sv. omša o 18.00 hod., spevácky o 17.00 hod. vo fare.

V utorok by mal narodeniny vdp. Pavel Šadlák, spomeňme si naňho vo svojích modlitbách.

V piatok je sv. omša pre mladých a rodiny o 18.00 hod.

Na budúcu nedeľu je stretnutie farskej rady o 17.30 hod. vo fare, prosím členov o účasť.

Končí sa vianočné obdobie.