^ Back to Top

Zjavenie Pána, v roku "C" (7. 1. - 13. 1. 2013)

Nedeľa Zjavenie Pána, v roku "C"
Pondelok  
po Zjavení Pána
Utorok po Zjavení Pána
Streda po Zjavení Pána
Štvrtok po Zjavení Pána
Piatok po Zjavení Pána
Sobota po Zjavení Pána
Nedeľa Krst Krista Pána, v roku "C"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   
18.00 hod.  
+ Tomáša a Máriu
Utorok 18.00 hod.  
za zdravie a Božiu pomoc
Streda 18.00 hod.  
+ Jozefu a Júliu
Štvrtok 18.00 hod.  
za živý dar viery
Piatok 11.00 hod.  
+ Jozefa a Cecíliu

18.00 hod.  
za mladých a rodiny (80 - 119)
Sobota 7.30 hod.  
na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.  
+ Silvestra a Katarínu

11.00 hod.  
za veriacich

16.00 hod.  
+ Jozefa a Máriu

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši od č. d. 80 - 119

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Dnes na Zjavenie Pána bude požehnanie vody. Po sv. omšiach si ju môžete zobrať do svojích domácnosti. O 17.00 hod. bude organový koncert Moniky Šimunovej, ste pozvaní.

Ďakujeme za účasť pri sv. spovedi.

Dnes sa pokúsim urobiť nejaký dobrý, malý krok na ceste života.