Tretia adventná nedeľa v roku "C" (17.-23. 12. 2012)

Nedeľa  Tretia adventná nedeľa v roku "C"
Pondelok  
po tretej adventnej nedeli
Utorok po tretej adventnej nedeli
Streda po tretej adventnej nedeli
Štvrtok po tretej adventnej nedeli
Piatok po tretej adventnej nedeli
Sobota po tretej adventnej nedeli
Nedeľa Štvrtá adventná nedeľa v roku "C"

 

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   
6.45 hod.  
na úmysel

18.00 hod. za pokoj v rodine
Utorok 6.45 hod.  
na úmysel

14.00 hod.  
+ Vlastu Peknú, pohrebná
Streda 6.45 hod.  
na úmysel

11.00 hod.  
+ Filipa a rodičov
Štvrtok 6.45 hod.  
na úmysel

11.00 hod.  
+ Blažeja a rodičov
Piatok 6.45 hod.  
na úmysel

11.00 hod.  
+ Vendeliína a Pavla
Sobota 7.30 hod.  
za ladých a rodiny (Trstená)
Nedeľa 7.30 hod.  
+ Teréziu

11.00 hod.  
za veriacich

16.00 hod.  
+ Magdalénu

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši -  Trstená

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

V pondelok sú detské rorátne sv. omše ráno, prosíme deti o účasť. Doneste si lampáše a rodičov prosíme o pomoc pri čaji.

Spoločná sv. spoveď ku sviatkom Božieho narodenia je v našej farnosti 16. decembra 2012 od 14.00hod. do 18.00 hod.

Čím bližšie k Bohu - Líske, tým viac lásky (a služby) v srdci.

Free Joomla templates by Ltheme