Prvá adventná nedeľa v roku "C" (3. - 9. 12. 2012)

Nedeľa Prvá adventná nedeľa v roku "C"
Pondelok  
Sv. Františka Xaverského, kňaza - spomienka
Utorok po prvej adventnej nedeli
Streda po prvej adventnej nedeli
Štvrtok Sv. Mikuláša, biskupa - ľubovoľná spomienka
Piatok Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Sobota Nepoškvrnené počatie Panny Márie - slávnosť
Nedeľa Druhá adventná nedeľa v roku "C"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   
6.45 hod.  
na úmysel
18.00 hod.   + Viktora a Štefániu
Utorok 6.45 hod.  
na úmysel

18.00 hod.  
+ Karola
Streda 6.45 hod.  
na úmysel

18.00 hod.  
+ Pavla, Valériu a Alojza
Štvrtok 6.45 hod.  
na úmysel

18.00 hod.  
+ Mikuláša a Annu
Piatok 6.45 hod.  
na úmysel

11.00 hod.  
+ rehoľnú sestru Štefániu

18.00 hod.  
za mladých a rodiny (400 - 439)
Sobota 7.30 hod.  
na úmysel
11.00 hod.   za veriacich
16.00 hod.   na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.  
+ Ondreja a rodičov

11.00 hod.  
za veriacich

16.00 hod.  
za zdravie a Božiu pomoc

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v piatok po večernej sv. omši od č. d. 400 - 439

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Od pondelka začínajú detské rorátne sv. omše ráno, prosíme deti o účasť. Doneste si lampáše a rodičov prosíme o pomoc pri čaji.

Dnes je zbierka na charitu (žlté pokladničky). Dnes požehnávame pred sv. omšami adventné vence.

Tento týždeň je prvý piatok. Sv. spoveď: dospelí každý deň pred aj po sv. omši, deti v stredu od 16.45 hod., mladí vo štvrtok a piatok od 17.00 hod. Ku chorým: vo štvrtok horná časť, v piatok dolná časť.

Stretnutie koledníkov Dobrej noviny v pondelok o 16.00 hod. vo fare.

Prajeme vám požehnaný advent.

Bdejte celý čas a modlite sa.

Free Joomla templates by Ltheme