slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Prvá adventná nedeľa v roku "C" (3. - 9. 12. 2012)

Nedeľa Prvá adventná nedeľa v roku "C"
Pondelok  
Sv. Františka Xaverského, kňaza - spomienka
Utorok po prvej adventnej nedeli
Streda po prvej adventnej nedeli
Štvrtok Sv. Mikuláša, biskupa - ľubovoľná spomienka
Piatok Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Sobota Nepoškvrnené počatie Panny Márie - slávnosť
Nedeľa Druhá adventná nedeľa v roku "C"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   
6.45 hod.  
na úmysel
18.00 hod.   + Viktora a Štefániu
Utorok 6.45 hod.  
na úmysel

18.00 hod.  
+ Karola
Streda 6.45 hod.  
na úmysel

18.00 hod.  
+ Pavla, Valériu a Alojza
Štvrtok 6.45 hod.  
na úmysel

18.00 hod.  
+ Mikuláša a Annu
Piatok 6.45 hod.  
na úmysel

11.00 hod.  
+ rehoľnú sestru Štefániu

18.00 hod.  
za mladých a rodiny (400 - 439)
Sobota 7.30 hod.  
na úmysel
11.00 hod.   za veriacich
16.00 hod.   na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.  
+ Ondreja a rodičov

11.00 hod.  
za veriacich

16.00 hod.  
za zdravie a Božiu pomoc

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v piatok po večernej sv. omši od č. d. 400 - 439

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Od pondelka začínajú detské rorátne sv. omše ráno, prosíme deti o účasť. Doneste si lampáše a rodičov prosíme o pomoc pri čaji.

Dnes je zbierka na charitu (žlté pokladničky). Dnes požehnávame pred sv. omšami adventné vence.

Tento týždeň je prvý piatok. Sv. spoveď: dospelí každý deň pred aj po sv. omši, deti v stredu od 16.45 hod., mladí vo štvrtok a piatok od 17.00 hod. Ku chorým: vo štvrtok horná časť, v piatok dolná časť.

Stretnutie koledníkov Dobrej noviny v pondelok o 16.00 hod. vo fare.

Prajeme vám požehnaný advent.

Bdejte celý čas a modlite sa.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme