slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Tridsiata štvrtá nedeľa, KRISTA KRÁĽA (26. 11. - 2. 12. 2012)

Nedeľa Tridsiata štvrtá nedeľa, KRISTA KRÁĽA
Pondelok  
34. týždňa v cezročnom období
Utorok 34. týždňa v cezročnom období
Streda 34. týždňa v cezročnom období
Štvrtok 34. týždňa v cezročnom období
Piatok Sv. Ondreja, apoštola - sviatok
Sobota Panny Márie - spomienka
Nedeľa Prvá adventná nedeľa, v roku C

 

Pondelok  
18.00 h  
+ Magdalénu a sestry
Utorok 18.00 h  
za Božiu pomoc a zdravie
Streda 18.00 h  
+ Jozefa
Štvrtok 18.00 h  
za Božiu pomoc v rodine
Piatok
11.00 h  
+ Demetera, Karolínu a Máriu

18.00 h  
za mladých a rodiny (360 - 399)
Sobota 7.30 h  
+ Františka
Nedeľa 7.30 h  
+ Michala

11.00 h  
za veriacich

16.00 h  
+ Gašpara

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši  od č. d. 360 - 399

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Od pondelka sú detské sv. omše, spevácky je o 17.00 hod. vo fare.

V piatok pre mladých a rodiny, spevácky o 17.00 hod. vo fare.

Dnes po druhej sv. omši bude vyložená sviatosť Oltárna. O 15.00 hod. bude obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätenejšiemu srdcu Ježišovmu, s požehnaním. Kto sa zúčastní pri recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, získava úplné odpustky za obvyklých podmienok.

Na budúcu nedeľu si prineste adventé vence na požehnanie, taktiež v nedeľu je zbierka na charitu (žlté pokladničky).

Pane, prosím Ťa, veď ma celým mojim životom.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme