^ Back to Top

Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období (5. - 11. 11. 2012)

Nedeľa Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období, rok "B"
Pondelok  
31. týždňa v cezročnom období
Utorok 31. týždňa v cezročnom období
Streda 31. týždňa v cezročnom období
Štvrtok 31. týždňa v cezročnom období
Piatok Výročie posviacky Lateránskej Baziliky - sviatok
Sobota Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi - spomienka
Nedeľa Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období, rok "B"

 

 

 

Pondelok  
18.00 h  
+ Mateja a Emíliu
Utorok 11.00 h  
+ Štefana, Gašpara a Zuzanu

18.00 h  
na úmysel
Streda 11.00 h  
+ Jozefa, Máriu, Juraja, Máriu rodičov

18.00 h  
na úmysel
Štvrtok 18.00 h  
+ Emila a Jozefa
Piatok
11.00 h  
+ Vincenta a Máriu

18.00 h  
za mladých a rodiny (200-279)
Sobota 7.30 h  
poďakovanie za 50 rokov spoločného života
Nedeľa 7.30 h  
+ Miloša a rodičov

11.00 h  
za veriacich

16.00 h  
poďakovanie za 40 rokov spoločného života

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši  od č. d. 240-279

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Od pondelka sú detské sv. omše, spevácky je o 17.00 hod. vo fare.

V piatok pre mladých, spevácky o 17.00 hod. vo fare.

Ďakujeme za účasť pri sv. spovedi.

Nezabúdajme na naších zosnulých aj počas týždňa na sv. omši so sv. prijímaním.

Pane, pomôž mi milovať všetkých ľudí bez rozdielu.