slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období (8. 10 - 14. 10. 2012)

Nedeľa Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období, rok "B"
Pondelok  
27. týždňa v cezročnom období
Utorok 27. týždňa v cezročnom období
Streda 27. týždňa v cezročnom období
Štvrtok 27. týždňa v cezročnom období
Piatok 27. týždňa v cezročnom období
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období, rok "B"

 

Pondelok  
18.00 h  
za pokoj v rodine
Utorok 18.00 h  
+ Jozefa a Štefániu
Streda 18.00 h  
+ Jána
Štvrtok 18.00 h  
+ Jozefa
Piatok
11.00 h  
+ Juraja a Uršuľu
Sobota 7.30 h  
poďakovanie za 20. rokov spoločného života
Nedeľa 7.30 h  
+ Agnešu, Teréziu a Apolóniu

11.00 h  
za veriacich

16.00 h  
+ Vincenta a Štefániu

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši  od č. d. 80-119

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

V pondelok sú detské sv. omše, spevácky je o 17.00 hod. vo fare.

Máme ružencový október. V pondelok sa modlia žiaci pred sv. omšou. Zapojme sa do modlitby doma, v práci, pri starkých a chorých.

Ďakujeme deťom, mladým a dospelým za účasť na sviatosti zmierenia.

V piatok bude mať celý dekanát sv. omšu a katechézu v kostole sv. Ladislava v Rajci s otcom biskupom Tomášom. Program:

  • 16.30 hod. sviatosť zmierenia
  • 17.00 hod. sv. omša
  • 17.45 hod. katechéza z príležitosti Roku sv. Cyrila a Metoda.

Ste pozvaní.

Pane, čo Ty spojíš, človek nesmie rozlučovať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme