slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období (24. 9. - 30. 9. 2012)

Nedeľa Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období, rok "B"
Pondelok  
25. týždňa v cezročnom období
Utorok 25. týždňa v cezročnom období
Streda 25. týždňa v cezročnom období
Štvrtok Sv. Vincenta de Paul, kňaza - spomienka
Piatok 25. týždňa v cezročnom období
Sobota Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov - sviatok
Nedeľa Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období, rok "B"

 

Pondelok  
18.00 h  
+ Dominika a Annu, syna
Utorok 18.00 h  
za zdravie a Božiu pomoc
Streda 18.00 h  
+ Gašpara, Janu a Máriu
Štvrtok 18.00 h  
+ Mikuláša, Karolínu a Vladimíra
Piatok
11.00 h  
za zdravie a Božiu pomoc

18.00 h  
za rodiny (1-39)
Sobota 7.30 h  
+ na úmysel
Nedeľa 7.30 h  
poďakovanie za 50. rokov života

11.00 h  
za veriacich

16.00 h  
+ Štefana a Margitu

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši  od č. d. 1 - 39

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Od pondelka začínajú detské sv. omše, spevácky je o 17.00 hod. vo fare.

V piatok pre mladých, spevácky o 17.00 hod. vo fare.

Dnes o 17.00 hod. je v našej farnosti benefičný koncert DOBRÝ ANJEL. Ste pozvaní.

Pane, vzbuď vo mne záujem o službu všetkým bližným..

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme