^ Back to Top

Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období (27. 8. - 2. 9. 2012)

Nedeľa Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období, rok "B"
Pondelok  
Sv. Moniky - spomienka
Utorok Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Streda Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa - spomienka
Štvrtok 21. týždňa v cezročnom období
Piatok 21. týždňa v cezročnom období
Sobota Panny Márie v sobotu - spomienka
Nedeľa Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období, rok "B"

 

Pondelok  
18.00 h  
+ Jozefa
Utorok 18.00 h  
+ Štefana a Magdalénu
Streda 18.00 h  
+ Ondreja
Štvrtok 18.00 h  
+ Vincenta a Zuzanu
Piatok
11.00 h  
+ Máriu a Irenu

18.00 h  
za rodiny (360 - 399)
Sobota 17.15 h  
fatimský ruženec
18.00 h   sv. omša s otcom biskupom Tomášom
Nedeľa 7.30 h  
poďakovanie za 50. rokov Ľudovíta

11.00 h  
za veriacich

16.00 h  
+ Vojtecha, Pavlínu a rodičov

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši od č. d. 360 - 399

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

V sobotu je fatimský ruženec, po ňom je sv. omša s otcom biskupom Tomášom.

Ďakujeme vám za modlitby a obety, mladým za brigády pri rekonštrukcii kalvárie.

Dňa 2. septembra bude vo Višňovom púť mužov (viac informácií).

Pane, nechcem od Teba odísť, hoci cesta nie je ľahká.