slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Devätnásta nedeľa v cezročnom období (13. - 19. 8. 2012)

Nedeľa Devätnásta nedeľa v cezročnom období, rok "B"
Pondelok  
19. týždňa v cezročnom období
Utorok Sv. Maximiliána Márie Kolbeho, kňaza a mučeníka
Streda Nanebovzatie Panny Márie - slávnosť
Štvrtok 19. týždňa v cezročnom období
Piatok 19. týždňa v cezročnom období
Sobota Panny Márie v sobotu - spomienka
Nedeľa Dvadsiata nedeľa v cezročnom období, rok "B"

 

 

 

Pondelok  
18.00 h  
+ z rodiny
Utorok 18.00 h  
+ Ondreja a Štefániu
Streda 7.30 h  
na úmysel
11.00 h   za veriacich
18.00 h  
za Božiu pomoc pre Dom dôchodcov
Štvrtok 11.00 h  
+ z rodiny
18.00 h   za Božiu pomoc pre rodinu
Piatok
11.00 h  
+ Vendelína a rodičov

18.00 h  
za rodiny (280 - 319)
Sobota 7.30 h  
na úmysel
Nedeľa 7.30 h  
+ Martina a Emíliu

11.00 h  
za veriacich

16.00 h  
za pokoj v rodine

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši od č. d. 280-319

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

V stredu po sv. omšiach bude požehnanie bylín a kvetov, prineste si na požehnanie.

Pane, vlož do môjho srdca túžbu prijímať Ťa do čistého srdca.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme