slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Pätnásta nedeľa v cezročnom období (16. 7. - 22. 7. 2012)

Nedeľa Pätnásta nedeľa v cezročnom období, rok "B"
Pondelok  
15. týždňa v cezročnom období
Utorok Sv. Andreja - Svorada a Benedikta, pustovníkov
Streda 15. týždňa v cezročnom období
Štvrtok 15. týždňa v cezročnom období
Piatok 15. týždňa v cezročnom období
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Šesnásta nedeľa v cezročnom období, rok "B"

 

 

Pondelok  
18.00 h  
+ Jaroslava a Annu
Utorok 18.00 h  
+ Martina, Štefániu a rodičov
Streda 18.00 h  
+ Jána a Máriu
Štvrtok 18.00 h  
+ Ondreja a Máriu
Piatok
11.00 h  
za Božiu pomoc v rodinách

18.00 h  
za rodiny (120-159)
Sobota 7.30 h  
na úmysel
Nedeľa 7.30 h  
+ Jozefa a Annu

11.00 h  
za veriacich

16.00 h  
+ Ondreja, Viktora a Jozefa

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši od č. d. 120-159

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Budúci víkend sa konajú púte v Lednických Rovniach (info) a Domaníži (info).

Pane, dávam sa Ti. Svieť cezo mňa všetkým ľuďom navôkol.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme