^ Back to Top

Deviata nedeľa, Najsvätejšej Trojice (4. 6. - 10. 6. 2012)

Nedeľa Deviata nedeľa, Najsvätejšej Trojice, rok "B"
Pondelok   
9. týždňa v cezročnom období
Utorok Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka - spomienka
Streda 9. týždňa v cezročnom období
Štvrtok NAJSV. KRISTOVO TELO A KRV - slávnosť
Piatok 9. týždňa v cezročnom období
Sobota Panny Márie - spomienka
Nedeľa Desiata nedeľa, rok "B"

 

 

 

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   
18.00 h   

+ Karola, Margitu a Oľgu

Utorok 18.00 h   
+ Pavlinu
Streda 18.00 h   
+ Jána
Štvrtok 11.00 h   
na úmysel

18.00 h   
+ Františka a Daniela
Piatok 11.00 h   
+ Helenu

18.00 h   
za rodiny (č. d. 400-430)
Sobota 16.30 h   
sobášna
Nedeľa 7.30 h   
za Božiu pomoc v rodine a pri skúškach

11.00 h   
za veriacich

16.00 h   
za zdravie a Božiu pomoc

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v piatok po večernej sv. omši 400-439

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Vo štvrtok je slávnosť Najsv. Kristovho Tela a Krvi, tento deň je prikázany sviatok, svätíme ho ako nedeľu. Procesia bude po sv. omši horná časť, prosím o prípravu oltárikov.

Všetkým vám pútnikom ďakujeme za spoločenstvo modlitby pri oslave Najsvätejšej Trojice, na príhovor našej nebeskej Matky Panny Márie.