^ Back to Top

Nedeľa zoslania Ducha Svätého (28. 5. - 3. 6. 2012)

Nedeľa Nedeľa zoslania Ducha Svätého, rok "B"
Pondelok  
Svätodušný pondelok
Utorok 8. týždňa v cezročnom období
Streda 8. týždňa v cezročnom období
Štvrtok 8. týždňa v cezročnom období
Piatok Sv. Justína, mučeníka - spomienka
Sobota Panny Márie - spomienka
Nedeľa Deviata nedeľa, Najsvätejšej Trojice, rok "B"

 

 

 

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  
18.00 h  

za zdravie a Božiu pomoc pre Annu a rodinu

Utorok 11.00 h  
na úmysel

18.00 h  
+ Jozefa a rodičov
Streda 11.00 h  
na úmysel

18.00 h  
+ Martina a rodičov
Štvrtok 11.00 h  
na úmysel

18.00 h  
+ Antona
Piatok 11.00 h  
+ Jozefa a rodičov

18.00 h  
za rodiny (č. d. 360-399)
Sobota 11.00 h  
privítanie pútnikov

18.00 h   Slávnostná sv. omša
Nedeľa 7.30 h  
na úmysel

11.00 h  
za veriacich

16.00 h  
+ Ladislava

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v piatok po večernej sv. omši 360-399

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Od pondelka do piatka je detská sv. omša, prosím prvoprjímajúce deti o účasť.

Dnes je v našej farnosti slávnosť prvého sv. prijímania.

V sobotu a nedeľu je púť ku Najsvätejšej Trojici, spojená s fatimskou sobotou, program je na výveske.

Od zajtra sa modlíme Anjel Pána, skončilo sa veľkonočné obdobie.