^ Back to Top

Siedma veľkonočná nedeľa (21. 5. - 27. 5. 2012)

Nedeľa Siedma veľkonočná nedeľa, rok "B"
Pondelok  
po 7. veľkonočnej nedeli
Utorok po 7. veľkonočnej nedeli
Streda po 7. veľkonočnej nedeli
Štvrtok po 7. veľkonočnej nedeli
Piatok po 7. veľkonočnej nedeli
Sobota po 7. veľkonočnej nedeli
Nedeľa Nedeľa zoslania Ducha Svätého, rok "B"

 

 

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  
18.00 h  

+ Filipínu, Ignáca a deti

Utorok 18.00 h  
+ Petra a Jozefínu
Streda 18.00 h  
Poďakovanie za 80 rokov života
Štvrtok 18.00 h  
+ Ferdinanda a Alžbetu
Piatok 11.00 h  
+ Gašpara, Vendelína a Jána

18.00 h  
za rodiny (č. d. 320-359)
Sobota 7.30 h  
na úmysel
Nedeľa 7.30 h  
+ Ondreja, Mikuláša a Magdalénu

11.00 h  
za veriacich

16.00 h  
+ Štefana a Margitu

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu rodičia prvoprijímajúcich

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

V pondelok je detská sv. omša, prosím aj prvoprjímajúce deti o účasť.

Dnešnú nedeľu je zbierka na katolícke masmédia.

V sobotu je sv. spoveď pre deti a rodičov. Prosím rodičov aby využili možnosť sv. spovede cez týždeň. V nedeľu je slávnosť sv. prijímania v našej farnosti o 11.00 hod.

Končí sa veľkonočné obdobie, začína obdobie cez rok.