^ Back to Top

Šiesta veľkonočná nedeľa (14. 5. - 20. 5. 2012)

Nedeľa Šiesta veľkonočná nedeľa, rok "B"
Pondelok  
Sv. Mateja, apoštola - sviatok
Utorok po 6. veľkonočnej nedeli
Streda Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka - spomienka
Štvrtok Nanebovstúpenie Pána - slávnosť
Piatok po 6. veľkonočnej nedeli
Sobota po 6. veľkonočnej nedeli
Nedeľa Siedma veľkonočná nedeľa, rok "B"

 

Prehľad sv. omší s úmyslami
Pondelok  
14.00 h  
+ Paulína
18.00 h  
+ Gertrúda a Viktória
Utorok 18.00 h  
+ Ignáca a Margitu
Streda 18.00 h  
+ Štefana, Jozefa a syna
Štvrtok 7.30 h  
na úmysel
18.00 h   + Mikuláša a Annu
Piatok 11.00 h  
+ Matúša

18.00 h  
za rodiny (č. d. 280-319)
Sobota 15.00 h  
sobášna
Nedeľa 7.30 h  
+ Ladislava a Františku

11.00 h  
za veriacich

16.00 h  
za zdravie a Božiu pomoc pre Annu

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu o 8.00 hod. od č. d. 320 - 359

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

V pondelok je detská sv. omša, prosím aj prvoprjímajúce deti o účasť.

V tomto týždni sú prosebné dni za úrodu, u nás to bude v piatok.

Vo štvrtok ak bude pekne počasie bude sv. omša o 18.00 hod. v kostolíku na kalvárii. Tento deň zasvätíme ako nedeľu, s výnimkou bežného zamestnania.

V sobotu si vyslúžia sviatosť manželstva Michal Takáč a Katarína Hančíková.

Na budúcu nedeľu je zbierka na katolícke masmédia.