^ Back to Top

Piata veľkonočná nedeľa (7. 5. - 13. 5. 2012)

Nedeľa Piata veľkonočná nedeľa, rok "B"
Pondelok  
po 5. veľkonočnej nedeli
Utorok po 5. veľkonočnej nedeli
Streda po 5. veľkonočnej nedeli
Štvrtok po 5. veľkonočnej nedeli
Piatok po 5. veľkonočnej nedeli
Sobota po 5. veľkonočnej nedeli
Nedeľa Šiesta veľkonočná nedeľa, rok "B"

 

 

Prehľad sv. omší s úmyslami
Pondelok  
18.00 h  
+ Jozefa, Bohuslava, Gašpara a Veroniku
Utorok 18.00 h  
+ Jozefa a Máriu
Streda 18.00 h  
+ Alojza a rodičov
Štvrtok 18.00 h  
+ Jozefu
Piatok 11.00 h  
+ Michala, Juraja a Uršuľu

18.00 h  
za rodiny (č. d. 240-279)
Sobota 7.30 h  
na úmysel

15.00 h  
sv. omša s otcom biskupom Tomášom
Nedeľa 7.30 h  
+ Michala, Juraja a Uršuľu

11.00 h  
za veriacich

16.00 h  
+ Gašpara

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu o 8.00 hod. od č. d. 280 - 319

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Dnes o 15.00 hod. bude v Bazilike korunka ku Božiemu milosrdenstvu.

Do pozornosti dávame na výveske a na internete číslo účtu farnosti, ak by ste chceli venovať milodary na farnosť.

Májové pobožnosti obetujeme za deti, ktoré pôjdu na prvé sv. prijímannie. Litánie každý deň pred sv. omšami. V pondelok je detská sv. omša, prosím aj prvoprjímajúce deti o účasť.

V sobotu je celoslovenská púť deti.

Ďakujeme za účasť na sviatosti zmierenia.