^ Back to Top

Štvrtá veľkonočná nedeľa (30. 4. - 6. 5. 2012)

Nedeľa Štvrtá veľkonočná nedeľa, rok "B"
Pondelok  
Sv. Pia V., pápeža - ľubovoľná spomienka
Utorok Sv. Jozefa, robotníka -ľubovoľná spomienka
Streda Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Štvrtok Sv. Filipa a Jakuba, apoštola - sviatok
Piatok po 4. veľkonočnej nedeli
Sobota po 4. veľkonočnej nedeli
Nedeľa Piata veľkonočná nedeľa, rok "B"

 

 

Prehľad sv. omší s úmyslami
Pondelok  
18.00 h  
+ Ladislava, Alojziu a deti
Utorok 18.00 h  
+ Michala, Gizelu a rodičov
Streda 18.00 h  
+ Irmu
Štvrtok 18.00 h  
+ Ignáca a Margitu
Piatok 11.00 h  
+ Jozefa

18.00 h  
za rodiny (č. d. 200-239)
Sobota 17.15 h  
na úmysel
18.00 h   sv. omša s otcom biskupom Tomášom
Nedeľa 7.30 h  
+ Michala a Františku

11.00 h  
za veriacich

16.00 h  
na úmysel

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu o 8.00 hod. od č. d. 240 * 279

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Dnes o 15.00 hod. bude v Bazilike korunka ku Božiemu milosrdenstvu.

Do pozornosti dávame na výveske a na internete číslo účtu farnosti, ak by ste chceli venovať milodary na farnosť.

Dnes je zbierka na seminár.

Prvý piatok sv. spoveď pre dospelých každý deň pred sv. omšami. Deti budeme spovedať v stredu od 16.30 hod., mladých vo štvrtok a piatok od 17.00 hod. Ku chorým pôjdeme vo štvrtok horná časť a v piatok dolná časť.

Májové pobožnosti obetujeme za deti, ktoré pôjdu na prvé sv. prijímannie. Litánie každý deň pred sv. omšami. V sobotu začínajú fatimské soboty, ste pozvaní.