^ Back to Top

Tretia veľkonočná nedeľa (23. 4. - 29. 4. 2012)

Nedeľa Tretia veľkonočná nedeľa, rok "B"
Pondelok  
Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka
Utorok po 3. veľkonočnej nedeli
Streda sv. Marka, evanjelistu - sviatok
Štvrtok po 3. veľkonočnej nedeli
Piatok po 3. veľkonočnej nedeli
Sobota po 3. veľkonočnej nedeli
Nedeľa Štvrtá veľkonočná nedeľa, rok "B"

 

 

Prehľad sv. omší s úmyslami
Pondelok  
18.00 h  
+ Jozefa, Mariána a Annu
Utorok 18.00 h  
+ Vladislava a Alojziu
Streda 18.00 h  
+ Šimona, Františku a Milana
Štvrtok 18.00 h  
+ Karola a Máriu
Piatok 11.00 h  
+ Štefana a Žofiu

18.00 h  
za rodiny (č. d. 160-199)
Sobota 7.30 h  
na úmysel
Nedeľa 7.30 h  
+ Štefana a Annu

11.00 h  
za hasičov

16.00 h  
+ Ľubomíra, Antona a Rudolfa

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu o 8.00 hod. od č. d. 160 - 199

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Dnes o 15.00 hod. bude v Bazilike korunka ku Božiemu milosrdenstvu.

Do pozornosti dávame na výveske a na internete číslo účtu farnosti, ak by ste chceli venovať milodary na farnosť.

Začina sa týždeň modlitieb za duchovné povolania.

Nabudúcu nedeľu je zbierka na seminár. Na budúcu nedeľu je púť hasičov.

Ďakujeme vám všetkým (žiakom a pedagógom zo ZŠ, mužom a ženám, Obecnému úradu) za pomoc pri brigáde na kalvárii, ktorá trvala 3 týždne. Je to povzbudivý prejav lásky voči posvätnému miestu.