Nedeľa Božieho milosrdenstva (16. 4. - 22. 4. 2012)

Nedeľa Nedeľa Božieho milosrdenstva, rok "B"
Pondelok  
po 2. veľkonočnej nedeli
Utorok po 2. veľkonočnej nedeli
Streda po 2. veľkonočnej nedeli
Štvrtok po 2. veľkonočnej nedeli
Piatok po 2. veľkonočnej nedeli
Sobota po 2. veľkonočnej nedeli
Nedeľa Tretia veľkonočná nedeľa, rok "B"

 

 

 

Prehľad sv. omší s úmyslami
Pondelok  
18.00 h  
+ Jána, Jaroslava a Pavla
Utorok 18.00 h  
+ Františka a Pavlínu
Streda 18.00 h  
+ Jozefa a Margitu
Štvrtok 18.00 h  
+ Štefana, Cecíliu a dcéru
Piatok 11.00 h  
+ Jána a rodičov

18.00 h  
za rodiny (č. d. 120-159)
Sobota 11.00 h  
+ Pavel, kňaz, II. výročie smrti
Nedeľa 7.30 h  
+ Pavel, kňaz

11.00 h  
za veriacich

16.00 h  
za Božiu pomoc pri operácii

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu o 8.00 hod. od č. d. 160 - 199

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Dnes o 15.00 hod. bude v Bazilike korunka ku Božiemu milosrdenstvu.

Do pozornosti dávame na výveske a na internete číslo účtu farnosti, ak by ste chceli venovať milodary na farnosť.

V sobotu je II. výročie smrti kanonika Pavla Šadláka, sv. omša bude o 11.00 hod. v Bazilike, ste pozvaní.

V sobotu o 14.00 hod. bude brigáda v kalvárii na odpratanie haluziny po ťažbe. Prosím o účasť.

Free Joomla templates by Ltheme