^ Back to Top

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania, rok "B" (9. 4. - 15. 4. 2012)

Nedeľa Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania, rok "B"
Pondelok  
oktáva
Utorok oktáva
Streda oktáva
Štvrtok oktáva
Piatok oktáva
Sobota oktáva
Nedeľa Nedeľa Božieho milosrdenstva

 

Prehľad sv. omší s úmyslami
Pondelok  
7.30 h  
Gabriela a Hermínu

11.00 h  
za veriacich
16.00 h   + Karola, Jána a Máriu
Utorok 18.00 h  
+ Jozefa
Streda 18.00 h  
za zdravie a Božiu pomoc pre Lýdiu
Štvrtok 18.00 h  
+ Viktora a Ľubomíru
Piatok 11.00 h  
+ Šimona

18.00 h  
za rodiny (č. d. 80-119)
Sobota 7.30 h  
+ Mariána
Nedeľa 7.30 h  
+ Emila

11.00 h  
za veriacich

16.00 h  
za Božiu pomoc v rodine

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu o 8.00 hod. od č. d. 120 - 159

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Dnes o 14.00 hod. budú v Bazilike slávnostné Vešpery.

Po sv. omšiach je veľkonočná ofera.

Vo štvrtok po sv. omši je stretnutie rodičov prvoprijímajúcich.

Do pozornosti dávame na výveske a na internete číslo účtu farnosti, ak by ste chceli venovať milodary na farnosť.

Všetkým vám prajeme požehnané sviatky Ježišovho Zmŕtvych vstania.