^ Back to Top

Piata pôstna nedeľa rok "B" (26. 3. - 1. 4. 2012)

Nedeľa Piata pôstna nedeľa rok "B"
Pondelok  
Zvestovanie Pána - slávnosť
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota féria
Nedeľa Kvetná nedeľa rok "B"

 

Prehľad sv. omší s úmyslami
Pondelok  
18.00 h  
+ Štefana, Vincenta a Alojziu
Utorok 11.00 h  
+ Mariána
Streda 11.00 h  
za Božiu pomoc v rodine
Štvrtok 11.00 h  
+ Gašpara a rodičov
Piatok 11.00 h  
na úmysel

17.15 h  
krížová cesta
Sobota 7.30 h  
na úmysel
Nedeľa 7.30 h  
za zdravie a Božiu pomoc pre Martinu

11.00 h  
za veriacich

16.00 h  
+ Štefana, Štefániu, Jolanu a Františka

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu o 8.00 hod. od č. d. 40 - 79

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Krížové cesty:

- piatok o 17.15 hod. modlitby Matiek

- nedeľa o 14.00 hod.

V pondelok bude spevácky o 17.00 hod. vo fare, po ňom sv. omša pre deti.

Na budúcu nedeľu budeme svätiť pri sv. omšiach bahniatka.