^ Back to Top

Tretia pôstna nedeľa (12. 3. - 18. 3. 2012)

Nedeľa Tretia pôstna nedeľa rok "B"
Pondelok  
féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota féria
Nedeľa Štvrtá pôstna nedeľa rok "B"

 

 

Prehľad sv. omší s úmyslami
Pondelok  
14.00 h  
+ Jozefínu
Utorok 18.00 h  
+ Jozefu, Gregora, Františku a Annu
Streda 18.00 h  
+ Martina a Máriu
Štvrtok 18.00 h  
+ Boženu
Piatok 11.00 h  
za zdravie pre Juraja

18.00 h  
za rodiny Trstená
Sobota 7.30 h  
na úmysel
Nedeľa 7.30 h  
+ Jozefu a rodičov

11.00 h  
za veriacich

16.00 h  
+ Kristínu

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu o 8.00 hod. Trstena

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Krížové cesty:

- piatok o 17.30 hod. modlia sa muži, otcovia

- nedeľa o 14.00 hod