^ Back to Top

Druhá pôstna nedeľa rok "B" (5. 3. - 11. 3. 2012)

Nedeľa Druhá pôstna nedeľa rok "B"
Pondelok  
féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota féria
Nedeľa Tretia pôstna nedeľa rok "B"

 

Prehľad sv. omší s úmyslami
Pondelok  
18.00 h  
+ Gašpara a rodičov
Utorok 18.00 h  
+ Jozefu a Štefana
Streda 18.00 h  
+ Gabriela a Hermínu
Štvrtok 18.00 h  
+ Antóniu, Agnesu a Máriu
Piatok 11.00 h  
za zdravie pre Irenu

18.00 h  
+ za rodiny (č. d. 440-480)
Sobota 7.30 h  
na úmysel
Nedeľa 7.30 h  
+ Jozefa, kňaza

11.00 h  
za veriacich

16.00 h  
+ Františka, rodičov a sestry

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu o 8.00 hod. od č. d. 440 - 480

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Krížové cesty:

- piatok o 17.30 hod.

Na charitu bolo vyzbierané 289 eur.

Ďakujeme za účasť pri sviatosti zmierenia.

Budúcu nedeľu je 10. výročie vyhlásenia nášho kostola na Baziliku.

Program slávnosti:

 • 11.00 hod. Slávnostná sv. omša celebruje otec biskup Tomáš Galis
 • 14.00 hod. Akadémia „Zastavenie v čase“
 • Privítanie - správca farnosti - Modlitba k sv. Cyrilovi a Metodovi
 • Organové prelúdium
 • Rajecká Lesná Bazilika minor  – autor  Viliam Judák
 • Organové prelúdium
 • Obrazová prezentácia o Bazilike
 • Predstavenie erbu Baziliky Mons. Michal Baláž (Ing. Glejtek a Ing. Alexi)
 • Litánie loretánske
 • Záverečné požehnanie
 • Zdravas Kráľovna