^ Back to Top

Šiesta nedeľa v cezročnom období v roku (13. - 19. 2. 2012)

Nedeľa Šiesta nedeľa v cezročnom období v roku "B"
Pondelok  
féria
Utorok Sv. Cyrila, mnícha a Sv. Metoda, biskupa
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota Panny Márie - spomienka
Nedeľa Siedma nedeľa v cezročnom období v roku "B"

 

 

Prehľad sv. omší s úmyslami
Pondelok  
18.00 h  
+ Gašpara a Veroniku
Utorok 18.00 h  
+ Vendelína
Streda 18.00 h  
+ Jakuba a Emíliu
Štvrtok 18.00 h  
+ Viere a rodičov
Piatok 11.00 h  
poďakovanie za 70 rokov života

18.00 h  
poďakovanie za 40 rokov života pre Jozefa
Sobota 7.30 h  
na úmysel
Nedeľa 7.30 h  
+ Martina

11.00 h  
za veriacich

16.00 h  
+ Štefana

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu o 8.00 hod. od č. d. 320 - 359

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

V pondelok je detská sv. omša. Spevácky je vo fare o 17.00 hod.

V piatok je stretnutie pobirmovancov, začína sa sv. omšou. Spevácky pre mladých je o 17.00 hod. vo fare.

Blíži sa 10. výročie vyhlásenie Baziliky, prosíme vás, keby ste nám poskytli staré fotografie o Bazilike, o pútnickom mieste na prípravu prezentácie. Po slávnosti vám budú vrátené.

Zbierka na Kat'olícku univerzitu 189 euro.