^ Back to Top

Piata nedeľa v cezročnom období v roku (6. 2. - 12. 2. 2012)

Nedeľa Piata nedeľa v cezročnom období v roku "B"
Pondelok  
Sv. Pavla Mikiho a spol., mučeníkov - spomienka
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok Sv. Školastiky, panny - spomienka
Sobota Panny Márie Lurdskej - spomienka
Nedeľa Šiesta nedeľa v cezročnom období v roku "B"

 

 

 

Prehľad sv. omší s úmyslami
Pondelok  
18.00 h  
+ Ondreja, Apolóniu a synov
Utorok 11.00 h  
na úmysel

18.00 h  
za Božiu pomoc pri pôrode
Streda 11.00 h  
na úmysel

18.00 h  
+ Zdena a Martu
Štvrtok 18.00 h  
+ Júliu
Piatok 11.00 h  
na úmysel

18.00 h  
+ Jána
Sobota 7.30 h  
za chorých
Nedeľa 7.30 h  
za zdravie a Božiu pomoc pre Miroslava

11.00 h  
za veriacich

16.00 h  
+ Máriu

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu o 8.00 hod. od č. d. 280 - 319

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Od 18. 1. - 25. 1. 2012 je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

V pondelok je detská sv. omša. Spevácky je vo fare o 17.00 hod.

V piatok je stretnutie pobirmovancov, začína sa sv. omšou. Spevácky pre mladých je o 17.00 hod. vo fare.

V sobotu je svetový deň chorých, pri sv. omši budeme vysluhovať sv. pomazanie chorých.

Blíži sa 10. výročie vyhlásenie Baziliky, prosíme vás, keby ste nám poskytli staré fotografie o Bazilike, o pútnickom mieste na prípravu prezentácie. Po slávnosti vám budú vrátené.

Ďakujeme za účasť pri sv. spovedi.