Štvrtá nedeľa v cezročnom období (30. 1. - 5. 2. 2012)

Nedeľa Štvrtá nedeľa v cezročnom období v roku "B"
Pondelok  
féria
Utorok Sv. Jána Bosca, kňaza - spomienka
Streda féria
Štvrtok Obetovanie Pána - sviatok
Piatok sv. Blažeja, biskupa a mučeníka - ľubovoľná spomienka
Sobota Panny Márie - spomienka
Nedeľa Piata nedeľa v cezročnom období v roku "B"

 

 

Prehľad sv. omší s úmyslami
Pondelok  
18.00 h  
za zdravie a Božiu pomoc pre Jána
Utorok 11.00 h  
na úmysel
18.00 h   + Jána, Františku a rodičov
Streda 11.00 h  
na úmysel
18.00 h   + Magdalénu a Máriu
Štvrtok 11.00 h  
na úmysel

18.00 h  
+ Štefana a starých rodičov
Piatok 11.00 h  
na úmysel

18.00 h  
+ Pavla, Máriu a Jakuba
Sobota 7.30 h  
na úmysel
Nedeľa 7.30 h  
za zdravie a Božiu pomoc pre Adama

11.00 h  
za veriacich

16.00 h  
+ Michala

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu o 8.00 hod. od č. d. 240 - 279

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Od 18. 1. - 25. 1. 2012 je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

V pondelok je detská sv. omša. Spevácky je vo fare o 17.00 hod.

V piatok je stretnutie pobirmovancov, začína sa sv. omšou. Spevácky pre mladých je o 17.00 hod. vo fare.

Dnešnú nedeľu je zbierka na Katolícku univerzitu.

Stretnutie farskej rady je dnes o 18.00 hod. vo fare.

Prvý piatok sv. spoveď pre dospelých každý deň pred sv. omšami. Deti budeme spovedať v stredu od 16.30 hod., mladých vo štvrtok a piatok od 17.00 hod. Ku chorým pôjdeme vo štvrtok horná časť a v piatok dolná časť.

Free Joomla templates by Ltheme