slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Štvrtá nedeľa v cezročnom období (30. 1. - 5. 2. 2012)

Nedeľa Štvrtá nedeľa v cezročnom období v roku "B"
Pondelok  
féria
Utorok Sv. Jána Bosca, kňaza - spomienka
Streda féria
Štvrtok Obetovanie Pána - sviatok
Piatok sv. Blažeja, biskupa a mučeníka - ľubovoľná spomienka
Sobota Panny Márie - spomienka
Nedeľa Piata nedeľa v cezročnom období v roku "B"

 

 

Prehľad sv. omší s úmyslami
Pondelok  
18.00 h  
za zdravie a Božiu pomoc pre Jána
Utorok 11.00 h  
na úmysel
18.00 h   + Jána, Františku a rodičov
Streda 11.00 h  
na úmysel
18.00 h   + Magdalénu a Máriu
Štvrtok 11.00 h  
na úmysel

18.00 h  
+ Štefana a starých rodičov
Piatok 11.00 h  
na úmysel

18.00 h  
+ Pavla, Máriu a Jakuba
Sobota 7.30 h  
na úmysel
Nedeľa 7.30 h  
za zdravie a Božiu pomoc pre Adama

11.00 h  
za veriacich

16.00 h  
+ Michala

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu o 8.00 hod. od č. d. 240 - 279

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Od 18. 1. - 25. 1. 2012 je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

V pondelok je detská sv. omša. Spevácky je vo fare o 17.00 hod.

V piatok je stretnutie pobirmovancov, začína sa sv. omšou. Spevácky pre mladých je o 17.00 hod. vo fare.

Dnešnú nedeľu je zbierka na Katolícku univerzitu.

Stretnutie farskej rady je dnes o 18.00 hod. vo fare.

Prvý piatok sv. spoveď pre dospelých každý deň pred sv. omšami. Deti budeme spovedať v stredu od 16.30 hod., mladých vo štvrtok a piatok od 17.00 hod. Ku chorým pôjdeme vo štvrtok horná časť a v piatok dolná časť.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme