Tretia nedeľa v cezročnom období (23. 1. - 29. 1. 2012)

Nedeľa Tretia nedeľa v cezročnom období v roku  "B"
Pondelok  
féria
Utorok Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi
Streda Obrátenie sv. Pavla, apoštola - sviatok
Štvrtok Sv. Timoteja a Títa, biskupov - spomienka
Piatok féria
Sobota Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi
Nedeľa Štvrtá nedeľa v cezročnom období v roku "B"

 

Prehľad sv. omší s úmyslami
Pondelok  
18.00 h  
poďakovanie za 70. rokov života
Utorok 18.00 h  
poďakovanie za 67. rokov života
Streda 18.00 h   + Štefana, Irenu, Jozefa a rodičov
Štvrtok 11.00 h  
na úmysel

18.00 h  
+ Ignáca a Filipínu
Piatok 11.00 h  
na úmysel

18.00 h  
+ Miloša
Sobota 7.30 h  
na úmysel
Nedeľa 7.30 h  
+ Blažeja a Karolínu

11.00 h  
za veriacich

16.00 h  
+ Adama a Karolínu

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu o 8.00 hod. od č. d. 200 - 239

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Od 18. 1. - 25. 1. 2012 je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

V pondelok je detská sv. omša. Spevácky je vo fare o 17.00 hod.

V piatok je stretnutie pobirmovancov, začína sa sv. omšou. Spevácky pre mladých je o 17.00 hod. vo fare.

Na budúcu nedeľu je zbierka na Katolícku univerzitu.

Budúcu nedeľu je stretnutie farskej rady o 18.00 hod. vo fare.

Free Joomla templates by Ltheme