^ Back to Top

Druhá nedeľa v cezročnom období (16. 1. - 22. 1. 2012)

Nedeľa Druhá nedeľa v cezročnom období v roku "B"
Pondelok  
féria
Utorok Sv. Antona, opáta - spomienka
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota Sv. Agnesy, panny a mučenice - spomienka
Nedeľa Tretia nedeľa v cezročnom období v roku "B"

 

 

Prehľad sv. omší s úmyslami
Pondelok  
18.00 h  
+ Jána a Jozefu
Utorok 18.00 h  
+ za zdravie a Božiu pomoc na misiách pre dcéru
Streda 11.00 h  
na úmysel

18.00 h  
+ Ondreja a rodičov
Štvrtok 11.00 h  
na úmysel

18.00 h  
+ Jozefa a Annu
Piatok 11.00 h  
na úmysel

18.00 h  
za Božiu pomoc pri pôrode
Sobota 7.30 h  
na úmysel
Nedeľa 7.30 h  
+ za zdravie a Božiu pomoc pre Cecíliu

11.00 h  
za veriacich

16.00 h  
+ Vincenta a Štefániu

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu o 8.00 hod. od č. d. 160 - 199

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Od 18. 1. - 25. 1. 2012 je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

V pondelok je detská sv. omša. Spevácky je vo fare o 17.00 hod.

V piatok je stretnutie birmovancov, začína sa sv. omšou. Spevácky pre mladých je o 17.00 hod. vo fare.