^ Back to Top

Krst Krista Pána v roku "B" (9. 1. - 15. 1. 2012)

Nedeľa Krst Krista Pána v roku "B"
Pondelok  
féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota féria
Nedeľa Druhá nedeľa v cezročnom období v roku "B"

 

Prehľad sv. omší s úmyslami
Pondelok  
18.00 h  
+ Júliusa a rodičov
Utorok 18.00 h  
+ Vincenta, Zuzanu a rodičov
Streda 11.00 h  
na úmysel

18.00 h  
+ Štefana a Magdalénu
Štvrtok 11.00 h  
na úmysel

18.00 h  
+ Pavla
Piatok 11.00 h   na úmysel

18.00 h  
+ Štefana a Margitu
Sobota 7.30 h  
na úmysel
Nedeľa 7.30 h  
+ za zdravie Miloša

11.00 h  
za veriacich

16.00 h  
Jarmilu a manžela

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu o 8.00 hod. od č. d. 120 - 159

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Dnes sa končí vianočné obdobie.

Ďakujeme za prijatie do vaších domovov s možnosťou požehnania.