^ Back to Top

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky rok "B" (2. 1. - 8. 1. 2012)

Nedeľa Slávnosť Panny Márie Bohorodičky rok "B"
Pondelok  
Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok Zjavenie Pána, slávnosť
Sobota féria
Nedeľa Krst Krista Pána v roku "B"

 


Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  
18.00 h    + Gašpara, Vendelína a Jána
Utorok 18.00 h  
+ Karola a Pavlínu
Streda 11.00 h  
na úmysel

18.00 h  
+ Michala a Júliu
Štvrtok 11.00 h  
na úmysel

18.00 h  
za zdravie a Božiu pomoc pre Miladu
Piatok 7.30 h   + Gašpara

11.00 h  
za veriacich

16.00 h  
+ Filipa
Sobota 7.30 h  
na úmysel
Nedeľa 7.30 h  
+ Jozefu a Júliu

11.00 h  
za veriacich

16.00 h  
poďakovanie za 70. rokov

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu o 8.00 hod. od č. d. 80 - 119

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Sv. spoveď tento týždeň:

- pred a po sv. omšiach,

- ku chorým vo štvrtok do obeda horná časť, po obede dolná časť.

Požehnanie domov:

- pondelok od 9.00 hod. jeden kňaz pôjde od stredu nadol hlavnou cestou a druhý poza vodu ku kofole. Naspäť záplotie ku kostolu.

- utorok od 9.00 hod. od stredu nahor poza vodu, naspäť záplotie ku kostolu.

- sobota od 9.00 hod. Trstená.

V piatok bude požehnanie vody.

Prajeme vám v Novom roku veľa radosti a pokoja. Ochotu počúvať Slovo, ktoré sa stalo telom a prebývalo medzi nami.