Štvrtá adventná nedeľa v roku "B" (19. 12. - 25. 12. 2011)

Nedeľa Štvrtá adventná nedeľa v roku "B"
Pondelok  
féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota féria
Nedeľa Narodenie Pána v roku "B"

 

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   
6.45 hod.  
+ Blažeja
Utorok 6.45 hod.  
na úmysel

11.00 hod.  
+ Karola a Františku
Streda 6.45 hod.  
na úmysel

11.00 hod.  
+ Jozefa a Margitu
Štvrtok 6.45 hod.  
na úmysel

11.00 hod.  
+ Máriu a Magdalénu
Piatok 6.45 hod.  
na úmysel

11.00 hod.  
+ Imricha a rodičov
Sobota 16.00 hod.  
detská vianočná
24.00 hod.   polnočná
Nedeľa 7.30 hod.  
za zdravie a Božiu pomoc pre kňaza Jozefa

11.00 hod.  
za veriacich

16.00 hod.  
poďakovanie za 86 rokov života

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v piatok o 8.00 hod. od č. d. 1-39

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Spoločná sv. spoveď v našej farnosti bude v utorok od 17.30 h - 19.00 h. Pozývame vás domácich ku sviatosti zmierenia a ku vzájomnému odpusteniu.

V nedeľu o 14.00 hod. bude v Bazilike stretnutie pri jasličkách (deti, mladí a dospelí). Pozývame vás všetkých. Taktiež v nedeľu je vianočná ofera.

Adresy na požehnanie domov si môžete zapísať počas týždňa, aj pri spoločnej spovedi na bočných oltároch.

Free Joomla templates by Ltheme