Prvá adventná nedeľa v roku "B" (28. 11. - 4. 12. 2011)

Nedeľa Prvá adventná nedeľa v roku "B" 
Pondelok  
féria
Utorok féria
Streda sv. Ondreja, apoštola - sviatok
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota Sv. Františka Xaverského, kňaza - spommienka
Nedeľa Druhá adventná nedeľa v roku "B"

 

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   
6.45 hod.  
+ Martina, kňaza
Utorok 6.45 hod.  
na úmysel
11.00 hod.  
+ Ondreja, Štefánia a rodičia
Streda 6.45 hod.  
na úmysel
11.00 hod.  
+ Jakub a Emília
Štvrtok 6.45 hod.  
na úmysel
11.00 hod.  
+ František
Piatok 6.45 hod.  
na úmysel
11.00 hod.   na úmysel

18.00 hod.  
+ Šimon a Margita
Sobota 6.45 hod.  
na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.  
+ Terézia

11.00 hod.  
za veriacich

16.00 hod.  
+ rehoľnú sestru Štefániu

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu o 8.00 hod. od č. d. 400 - 439

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Od pondelka sú detské sv. omše ráno, prosíme deti o účasť. Pre mladých v piatok.

Dnes je zbierka na charitu.

Sv. spoveď: dospelí každý deň pred aj po sv. omši, deti v stredu od 16.30 hod., mladí vo štvrtok a piatok od 17.00 hod. Ku chorým: vo štvrtok horná časť, v piatok dolná časť.

Prajeme vám požehnaný advent.

Free Joomla templates by Ltheme