Tridsiata štvrtá nedeľa Krista Kráľa (21. 11. - 27. 11. 2011)

Nedeľa Tridsiata štvrtá nedeľa Krista Kráľa"A"
Pondelok  
Obetovanie Panny Márie - spomienka
Utorok Sv. Cecílie, panny a mučenice - spomienka
Streda féria
Štvrtok Sv. Ondreja Dung - Laka, kňaza, a spoločníkov
Piatok Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice
Sobota Panny Márie - spomienka
Nedeľa Prvá adventná nedeľa v roku "B"

 

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   
18.00 hod.  
za zdravie a Božiu pomoc pre Štefániu
Utorok 18.00 hod.  
+ kňazov Alexandra a Pavla
Streda 18.00 hod.  
za duše v očistci
Štvrtok 18.00 hod.  
za Božiu pomoc a ochranu pre členky ruže p. Hundákovej
Piatok 11.00 hod.  
na úmysel

18.00 hod.  
+ Bohuslav a Jozef
Sobota 7.30 hod.  
na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.  
na úmysel

11.00 hod.  
za veriacich

16.00 hod.  
poďakovanie za 25. rokov v manželstve

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu o 8.00 hod. od č. d. 360 - 399

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

V pondelok budú detské sv. omše, prosíme deti o účasť. Pre mladých v piatok.

Dnes o 17.00 hod. bude organový koncert, ste pozvaní.

Na budúcu nedeľu pri sv. omšiach budeme svätiť adventné vence, nezabudnite si ich priniesť.

V nedeľu je zbierka na charitu.

Free Joomla templates by Ltheme