Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období (7. 11. - 13. 11. 2011)

Nedeľa Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období "A"
Pondelok  
féria
Utorok féria
Streda Výročie posviacky Lateránskej Baziliky - sviatok
Štvrtok Sv. Levca Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
Piatok Sv. Martina z Tours, biskupa - spomienka
Sobota Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka - spomienka
Nedeľa Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období

 

 

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   
18.00 hod.  
+ Jozefa a Emila
Utorok 18.00 hod.  
+ Karola
Streda 18.00 hod.  
+ Vincenta
Štvrtok 18.00 hod.  
za Božiu pomoc pre Petra a Margitu v manželstve
Piatok 11.00 hod.  
na úmysel

18.00 hod.  
+ Šimona
Sobota 7.30 hod.  
na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.  
+ Jána

11.00 hod.  
za veriacich

16.00 hod.  
+ Jozefa, Máriu a rodičov

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu o 8.00 hod. od č. d. 280 - 319

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

V pondelok budú detské sv. omše, prosíme deti o účasť. Pre mladých v piatok.

Ďakujem za účasť pri sviatosti zmierenia dospelým aj deťom.

Zbierka na misie 496 eur, Pán Boh zaplať!


Free Joomla templates by Ltheme