Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období (31. 10. - 6. 11. 2011)

Nedeľa Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období "A"
Pondelok  
féria
Utorok Všetkých svätých - slávnosť
Streda Spomienka na všetkých verných zosnulých
Štvrtok féria
Piatok Sv. Karola Boromea, biskupa
Sobota Panny Márie
Nedeľa Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období
 

 

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   
18.00 hod.  
+ Annu, Jozefa a rodičov
Utorok 7.30 hod.  
+ Filipa a rodičov
11.00 hod.   za veriacich
16.00 hod.   + Jána a Cecíliu
Streda 11.00 hod.  
na úmysel
18.00 hod.  
+ Gašpara a Jána
Štvrtok 11.00 hod.  
na úmysel
18.00 hod.  
+ Filipa a rodičov
Piatok 11.00 hod.  
na úmysel

18.00 hod.  
+ Gábora a rodičov
Sobota 11.00 hod.  
+ kňazov farnosti
Nedeľa 7.30 hod.  
+ Štefana, Zuzanu a Gašpara

11.00 hod.  
za veriacich

16.00 hod.  
+ Gašpara, Máriu a Janu

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu o 8.00 hod. od č. d. 240 - 279

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

V pondelok budú detské sv. omše, prosíme deti o účasť.  

K prvému piatku budeme vysluhovať sviatosť zmierenia nasledovne:

  • streda: deti od 16.30 hod. do sv. omše
  • štvrtok a piatok: mládež od 17.00 hod. do sv. omše
  • ku chorým pôjdem vo štvrtok horný koniec a v piatok dolný koniec

Pobožnosť na dušičky bude v utorok o 14.00 hod. na cintoríne.

Je možnosť získať úplné odpustky pre zosnulých za obvyklých podmienok. Dňa 2. novembra zapáľme sviecu za nenarodené deti.

Free Joomla templates by Ltheme