Tridsiata nedeľa v cezročnom období (24. 10. - 30. 10. 2011)

Nedeľa Tridsiata nedeľa v cezročnom období "A"
Pondelok  
féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok Sv. Šimona a Júdu, apoštolov - sviatok
Sobota Panny Márie
Nedeľa Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   
18.00 hod.  
+ Štefana a Vincenciu
Utorok 18.00 hod.  
+ Jozefa a Annu
Streda 18.00 hod.  
+ Vladislava a Antóniu
Štvrtok 18.00 hod.  
+ Vladimíra
Piatok 11.00 hod.  
na úmysel

18.00 hod.  
+ + Štefana a rodičov
Sobota 11.00 hod.  
poďakovanie za 80. rokov života
Nedeľa 7.30 hod.  
+ Jozefa, Šimona a rodičov

11.00 hod.  
za veriacich

16.00 hod.  
za šťastný návrat

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu od č. d. 200 - 239

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

V pondelok budú detské sv. omše, prosíme deti o účasť. V pondelok sa budeme modliť ruženec s deťmi, v piatky s mladými.

Ďakujem všetkým za prípravu a priebeh sviatosti birmovania.

Dnes je zbierka na misie.

Povzbudzujem vás ku sviatosti zmierenia, ku blížiacej sa spomienke zosnulých.

Free Joomla templates by Ltheme