Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období (26. 9. - 2. 10. 2011)

Nedeľa Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období"A"
Pondelok  
féria
Utorok Sv. Vincenta de Paul, kňaz - spomienka
Streda féria
Štvrtok Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanielov - sviatok
Piatok Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka
Sobota Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi
Nedeľa Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období

 

 

 

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   
18.00 hod.  
+ Tomáša, Máriu a rodičov
Utorok 18.00 hod.  

+ Alexandra, Štefániu a rodičov

Streda 18.00 hod.  
+ Viktora
Štvrtok 18.00 hod.  
+ Jozefínu
Piatok 11.00 hod.  
na úmysel

18.00 hod.  
+ Gábora
Sobota 17.30 hod.  
Sv. ruženec
18.00 hod.   sv. omša za účasti otca biskupa Tomáša
Nedeľa 7.30 hod.  
+ Ondreja a Máriu

11.00 hod.  
za veriacich

16.00 hod.  
za zdravie a Božiu pomoc pre Janku

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu o 8.00 hod. od č. d. 80 - 119

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

V pondelok budú detské sv. omše, prosíme deti o účasť.

V piatok po sv. omši bude stretnutie rodičov birmovancov.

Sv. spoveď:

- dospelí každý deň pred sv. omšou

- deti v stredu od 16.30 hod. do sv. omše

- mladí vo štvrtok a piatok od 17.00 hod. do sv. omše

- k nemocným; vo štvrtok horná časť a v piatok dolná časť.

V sobotu začíname ružencový október, prosím o zapojenie do ruženca aj doma.

V pondelok sa budeme modliť ruženec s deťmi, v piatky s mladými.

Free Joomla templates by Ltheme