Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období (12. 9. - 18. 9. 2011)

Nedeľa Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období "A"
Pondelok  
Najsvätejšieho mena Márie - ľubovoľná spomienka
Utorok Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi
Streda Povýšenie Svätého Kríža - sviatok
Štvrtok Sedembolestnej Panny Márie, Petrónky Slovenska
Piatok Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov
Sobota Panny Márie
Nedeľa Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období
 

 

 

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   
18.00 hod.  
+ Ondreja a Máriu
Utorok 18.00 hod.  
+ Margitu a rodičov
Streda 18.00 hod.  
+ Jozefa
Štvrtok 7.30 hod.  
+ Filipa a Máriu
11.00 hod.   za veriacich

16.00 hod.  
na úmysel
Piatok 11.00 hod.  
na úmysel

18.00 hod.  
+ Jána a Pavlínu
Sobota 11.00 hod.  
na úmysel
14.30 hod.   sobášna
Nedeľa 7.30 hod.  
+ Milana

11.00 hod.  
za veriacich

16.00 hod.  
+ Jakuba

 

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu o 8.00 hod. od č. d. 1 - 39

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

V pondelok budú detské sv. omše, prosíme deti o účasť.

Vo štvrtok po sv. omši bude organový koncert, ste pozvaní.

V sobotu budeme vítať relikviu sv. Cyrila. o 10.30 hod. na rázcesti začne procesia do Baziliky, po nej bude sv. omša., o 14.30 hod. si vyslúžia sviatosť manželstva Peter Brezáni a Zuzana Gabrielová..

Free Joomla templates by Ltheme