Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období (29. 8. - do 4. 9. 2011)

Nedeľa Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období "A"
Pondelok Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa - spomienka
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
Nedeľa Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období
 

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   
18.00 hod.  
+ Štefániu
Utorok 18.00 hod.  
+ Michala, Jozefínu a Jána
Streda 18.00 hod.  
+ Antona, Teréziu a bratov
Štvrtok 18.00 hod.  
+ Milana, Adama a Annu
Piatok 11.00 hod.  
na úmysel

18.00 hod.  
+ Jozefa
Sobota 11.00 hod.  
privítanie pútnikov
16.00 hod.   sv. spoveď
17.00 hod.   sv. ruženec
18.00 hod.   slávnostná sv. omša s otcom biskupom Tomášom
22.00 hod.   sv. omša pre mladých, celonočná adorácia
Nedeľa 6.00 hod.  
na úmysel
7.30 hod.  
za zdravie a Božiu pomoc v rodine

11.00 hod.  
slávnostná sv. omša

16.00 hod.  
za zdravie a Božiu pomoc

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu o 8.00 hod. od č. d. 440 - 480

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

V tomto týždni máme prvý piatok. Spovedať budeme každý deň pred sv. omšou, deti v stredu od 16.30 hod. mládež vo štvrtok a piatok od 17.00 hod. Ku chorým pôjdem vo štvrtok horný koniec a v piatok dolný koniec.

Púť ku Narodenia Panny Márie v našej farnosti bude 3. - 4. septembra 2011. Prosíme o modlitby za milosti púte. (Program púte)

Free Joomla templates by Ltheme