Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období (22. 8. - do 28. 8. 2011)

Nedeľa Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období "A"
Pondelok Panny Márie Kráľovnej - spomienka
Utorok féria
Streda Sv. Bartolomeja, apoštola - sviatok
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota Sv. Moniky - spomienka
Nedeľa Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období

 

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   
18.00 hod.  
+ Juraja, Agnesu a rodičov
Utorok 18.00 hod.  
+ Bohuslava a Jozefa
Streda 18.00 hod.  
+ Milana
Štvrtok 18.00 hod.  
+ Jakuba
Piatok 11.00 hod.  
na úmysel

18.00 hod.  
+ Štefániu
Sobota 7.30 hod.  
poďakovanie za 50. rokov života
Nedeľa 7.30 hod.  
+ Ladislava

11.00 hod.  
za veriacich

16.00 hod.  
+ poďakovanie za 60. rokov pre Máriu

 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu o 8.00 hod. od č. d. 400 - 439

 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Je na predaj kniha o pravej mariánskej úcte od sv. Ľudovíta Grignona z Monfortu, jej cena je 1 euro. Zakúpiť si ju môžete po sv. omšiach vo fare.

Každú stredu a v piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva s bl. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Púť ku Narodenia Panny Márie v našej farnosti bude 3. - 4. septembra 2011. Prosíme o modlitby za milosti púte.

Free Joomla templates by Ltheme